Monday, 14 November 2011

Keunikan Pintu Hati


Perubahan itu sebenarnya bermula dari dalam diri kita sendiri. 
Orang lain boleh menasihati, beri pandangan, kongsi ilmu atau mungkin cuba beri motivasi dan sebagainya namun penerimaannya bergantung pada diri kita sendiri....
Disinilah letaknya keunikan pintu hati. Pintu hati kita seperti pintu hotel, tombolnya didalam....
Orang lain sekadar boleh mengetuknya sahaja tetapi pintunya perlu dibuka dari dalam..“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu manusia itu hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” [Ar Ra’d: 11]
No comments:

Post a Comment